pol    en

W ciągu ostatnich pięciu lat wartość importu mebli z Turcji do krajów UE systematycznie rosła. W 2019 roku wyniosła 938 mln euro, natomiast w 2023 roku wzrosła do 1 702 mln euro, co oznacza wzrost o ponad 80% w tym okresie.

Wśród krajów UE największymi importerami mebli z Turcji są Niemcy i Włochy. Niemcy są zdecydowanym liderem, importując meble o wartości 516 mln euro w 2023 roku, co stanowi około 30% całego importu z Turcji do UE. Import mebli do Niemiec wykazuje coroczny wzrost wartości, przy czym w 2022 roku zanotowano najwyższą dynamikę wzrostu rok do roku, wynoszącą +47%.

Import mebli z Turcji do Włoch w 2023 roku osiągnął wartość 80 mln euro, podczas gdy w 2022 roku było to 87 mln euro, co oznacza spadek o 8%. W poprzednich latach wartość ta rosła na poziomie 21-24%. Z kolei do Polski w 2023 roku trafiły meble z Turcji o wartości 36 mln euro, w porównaniu do 47 mln euro w 2022 roku. Zestawiając ze sobą dane o wartości za lata 2019- 2023 należy zauważyć, że import mebli do Polski tak jak w przypadku Włoch również charakteryzował się dynamiką wzrostową.  Najwyższą dynamikę wzrostu odnotowano w 2022 roku, która wyniosła 1,57 w stosunku do roku 2021 (wartość 30 mln euro).

Wartość importu mebli z Turcji do krajów UE wykazuje systematyczny wzrost, co może świadczyć o rosnącej popularności tureckich produktów meblarskich na europejskim rynku. Wzrost o ponad 80% w ciągu pięciu lat odzwierciedlać może skuteczność tureckich producentów w dostosowywaniu się do wymagań i preferencji europejskich konsumentów przy zachowaniu atrakcyjnych cen, skutecznie wypełniając niszę rynkową. Warto zwrócić także uwagę na bliskość geograficzną między Turcją a krajami UE, co pozytywnie wpływa na skrócony czas dostaw czy redukcję kosztów transportu.

Nie bez znaczenia jest aktywne wsparcie tureckiego rządu dla eksportu w postaci chociażby promocji. Takim przykładem może być wydarzenie Mobiliyum Furniture B2B premium, które współfinansowane jest przez Ministerstwo Handlu Republiki Tureckiej. Zarezerwowane jest ono wyłącznie dla zaproszonych kupców i importerów z całej Europy, Azji i Afryki, i udział dla nich jest bezpłatny.

Więcej informacji o wydarzeniu:  https://brstudio.eu/komentarz/146-wez-udzial-w-wydarzeniu-dla-kupcow-mebli-premium-w-turcji

Turcja min