pol    en

B+R Studio od kilku lat jest zaangażowane w promowanie wielkiego i chłonnego rynku USA jako kierunku zbytu polskich mebli.  Potencjał tegoż rynku jest także zauważany coraz wyraźniej przez polskich eksporterów. Sami amerykańscy importerzy i dystrybutorzy również zaczynają chętniej spoglądać w „nasze” rejony Europy w poszukiwaniu nowych dostawców. Ma to oczywiście swoje odzwierciedlenie w liczbach i warto prześledzić jak zmieniał się eksport mebli do USA w ujęciu wartościowym na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Według danych Eurostat wartość eksportu polskich mebli do USA w latach 2018-2020 wyniosła odpowiednio 385, 367 i 345 mln euro. Można zatem zauważyć panującą w tamtym czasie tendencję spadkową. Sytuacja ta wyraźnie zmieniła się w 2021 roku, kiedy wartość eksportu wyniosła 432 mln, co przełożyło na aż 25-procentowy wzrost w stosunku do 2020 roku. Jeszcze bardziej interesująco prezentują się najnowsze dane Eurostat dotyczące 2022 roku. Tylko w okresie styczeń-sierpień eksport mebli do USA wyniósł aż 384 mln euro, czyli niemal tyle samo co w całym 2018 roku. Wstępne prognozy B+R Studio sporządzone na potrzeby, już niebawem dostępnego raportu „Prognoza eksportu mebli 2023” wskazują, że rok 2022 zamknie się z wynikiem wartości eksportu do USA wykraczającym znacznie ponad 500 mln euro, co umocni ten kraj na 1 pozycji największych odbiorców polskich mebli spoza Europy i na 6 pozycji w ogóle.

Podsumowując, w ciągu ostatnich dwóch lat eksport do Stanów Zjednoczonych nabrał bardzo dużego rozpędu. Rosnące wzajemne zainteresowanie polskich producentów i amerykańskich dystrybutorów mebli jest faktem, za którym nie tylko słowa, ale również duże liczby i wszystko wskazuje na to, że będą jeszcze większe w przyszłości.

High Point 2023